PLPL UAUA RURU LVLV BYBY EEEE CSCS SKSK

Užpildyk anketą ir pratęsk CREATON čerpių garantiją.


Jeigu turi gaminį iš CREATON Polska markių CREATON arba EURONIT pasiūlymo, nupirktą po 2016 m sausio 3 dienos, užsiregistruok naudodamasis žemiau pateikta anketa, kad pasinaudoti Garantinėje kortelėje apibrėžtomis teisėmis bei pagal jos sąlygas.

Efektyvi užsiregistravimo galimybė yra užtikrinta tik asmenims turintiems pardavėjo, pas kurį jie gaminį nupirko, išrašytą Garantinę kortelę. Prašome įsitikinti, ar Jūs gavote užpildytą garantinį dokumentą iš savo pardavėjo.

Pirkėjo duomenys
Duomenys susirašinėjimui
Pastato duomenys
Klaidingas pašto kodas
Reikalaujamas pastato tipas
Reikalaujamas pastato stovis
Pirkimo detalės
Netaisyklingas faktūros numeris, taisyklingas formatas: 10 skaitmenų, iš kurių pirmas skaitmuo 3
Netaisyklinga vertė, įrašyk skaičių
Netaisyklingas datos formatas, taisyklingas datos formatas, tai dd/mm/mmmm
Tiesioginio pardavėjo duomenys
Klaidingas pašto kodas
Pardavėjo kokybės įvertinimas yra reikalaujamas
Gaminio duomenys
Gaminio tipas yra reikalaujamas
Spalva yra reikalaujama
Gaminio kokybės įvertinimas yra reikalaujamas
Gamintojo duomenys
Pareiškimai
* - būtina patvirtinti garantinės anketos persiuntimo tikslu